Over mij

Na het voltooien van mijn bachelor Geschiedenis en mijn Research Master History – Politics, Culture and National Identities aan de Universiteit Leiden ben ik in oktober 2020 begonnen aan mijn promotietraject. Ik heb vanuit het Scholten-Kammingafonds de opdracht gekregen om in vier jaar tijd een familiebiografie over de Groningse familie Scholten te schrijven. Het proefschrift zal in het vijfde jaar van mijn traject worden omgewerkt tot een publieksboek. Op deze blog zal ik over mijn ontdekkingen in het archief en mijn vorderingen schrijven, en de lezers meenemen in het proces van het schrijven van een familiebiografie. Ook zal ik af en toe een telg uit de Scholtenfamilie uitlichten of schrijven over een gebouw in de stad dat met de Scholtens te maken heeft.

Back to top